בתחום זה עוסק המשרד בעניינים הנובעים מדיני המקרקעין השונים: החל ממכירה, רכישה של דירה וכלה בעסקאות קומבינציה ותמורות.

 

  • אנו עורכים חוזים והסכמים: לאנשים פרטים, קבלנים וחברות.       

  • אנו מייצגים רוכשי דירות ומוכרים, ובכלל רוכשים ומוכרים מקרקעין שונים וקבלנים.         

  • אנו מלווים בבנייה חדשה ובהרחבת דירות קיימות, לרבות פיקוח על רישום הדירות ומבצעים רישומים של בתים משותפים, רישומים מורכבים ותיקון רישום בתים משותפים, זיקות הנאה וזכויות מיוחדות .      

  • אנו עורכים הסכמי אופציות במקרקעין לרבות חלוקת מקרקעין וגם בדרך של פירוק שיתוף ואיחודם.      

  • אנו עורכים חישובי מס אינדיבידואלי בטרם מכירת המקרקעין ולאחריו תוך תשומת לב לזכויות השונות של כל מקרה ומקרה. כגון זכויות וחבויות שונות במיסוי הקשורות לזהות המוכר ומעמדו תוך התייחסות לזכויות וחובות הנובעות מהקרקע. אנו עורכים חישובי מס הנובעים מזכויות עודפות לבנייה לרבות חישוב מס שבח הנדרש בגינן ובניכוי ההוצאות המותרות.       

  • אנו מייצגים וועדי בתים ודיירים מול קבלנים ויזמים בהליכי פינוי ובינוי, לרבות בהליכי תמ"א 38, (תוכנית מתאר ארצית), על תיקוניה השונים.         

  • אנו מייצגים בענייני פירוק ושיתוף במקרקעין, איחוד וחלוקה של מקרקעין.      

  • אנו משמשים ככונסי נכסים מטעם בתי המשפט למכירת מקרקעין או לרישום בית משותף.      

  • אנו מייצגים ועורכים הסכמי רכישה שונים, מלווים תהליך בנייה ובכלל זה ייצוג בבתי המשפט, ועדות מיסוי מקרקעין, ועדות התכנון, לשכות המקרקעין וכיו"ב.

נדל"ן ומקרקעין