פסקי דין

במהלך שנות עבודתנו צברנו הישגים וזכינו להערכה על פועלינו ופעילותינו למען לקוחותינו  ושמירה על האינטרסים להם.


על השירות הניתן על ידינו ללקוחותינו היטיב להתבטא כבוד בית המשפט לענייני משפחה:
 

"בטרם אנמק את ממצאיי, ברצוני להעלות על נס

את עדותו של עו"ד רוני בוקעי, יד ימינה של האם

במשך שנים רבות ומי שסייע לה בהגשמת רצונותיה

ובהגנה על זכויותיה, כמו גם על האוטונומיה שלה

להחליט מה יהיה בגורל רכושה.
מטבע הדברים, עדותו של עו"ד בוקעי הייתה

עדות מפתח להבנת עובדותיו הרלוונטיות של תיק זה,

ולאחר ששמעתי את עדותו במשך מספר שעות,

את דבריו, טון דיבורו ושפת גופו,

אין לי אלא לומר כי עדותו הותירה בפני רושם אמין ביותר."


מראה מקום: תמ"ש 32708-10-10 (תל-אביב-יפו),
פסק דין מיום  21-07-2013 פסק דין  של כבוד השופט יהורם שקד.


 כבוד בית המשפט המחוזי בהתייחסותו למקצועיותו  של עו"ד רוני בוקעי  בסכסוך של בעלי דירות:
 

"אני ממנה את עורך דין בוקעי מרחוב קפלן 3 תל אביב

64734 (טלפון  03-6912169 פקס  03-6912172)

ככונס נכסים לצורך ביצוע רישום הבניין כבית משותף.
עו"ד כהן תודיע לעו"ד בוקעי על המינוי.

עו"ד מאי יעביר לעו"ד בוקעי את כל החומר שברשותו

המתייחס להליך רישום הבית המשותף.
כל הצדדים ישתפו פעולה עם עו"ד בוקעי

כפי שיידרשו על ידיו.
שכר טרחתו של עו"ד בוקעי יחול על בעלי הדירות

בבית המשותף, אשר ישאו בו בחלקים שווים

(יוער בהקשר זה כי כל דיירי הבניין היו צדדים להליך

ופרוטוקול ישיבת 7.9.2010 בו הורה בית המשפט

על צירופם נשלח אליהם על ידי ב"כ התובעים,

כעולה מהודעתה שבתיק בתי המשפט מיום 12.9.2010)."


כבוד השופטת רות רונן בפסק דין מיום: 20/2/2012
פסק הדיו ניתן ביום, כ"ז שבט תשע"ב, 20/02/2012, בהעדר הצדדים.
מראה מקום: ת"א 1892-08 כהן ינון נ זאב מאי (תל-אביב-יפו) 20-02-2012